Τηλ.: 2310 54 67 60


ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Ο τεχνίτης Χρήστος Ελευθεριάδης αναλαμβάνει τη συγκόλληση πάσης φύσεως αντικειμένων από αλουμίνιο.