ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Ο τεχνίτης Χρήστος Ελευθεριάδης στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει συγκολλήσεις αντικειμένων από μαγνήσιο.