ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Ο τεχνίτης Χρήστος Ελευθεριάδης αναλαμβάνει τη συγκόλληση πάσης φύσεως αντικειμένων από αλουμίνιο.