ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

Συγκολλήστε όλα τα μπρούντζινα αντικείμενά σας. Ο τεχνίτης Χρήστος Ελευθεριάδης αναλαμβάνει συγκολλήσεις με άριστα αποτελέσματα εργασίας.