ΤΙΤΑΝΙΟ

Συγκολλήσεις αντικειμένων από τιτάνιο με άριστα αποτελέσματα από τον Χρήστο Ελευθεριάδη στη Θεσσαλονίκη.