ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

Άριστα αποτελέσματα στη συγκόλληση αντικειμένων από βελτιωμένο χάλυβα από τον τεχνίτη Χρήστο Ελευθεριάδη στη Θεσσαλονίκη.