ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ (ΜΟΛΥΒΙ)

Ο τεχνίτης Χρήστος Ελευθεριάδης στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει τη συγκόλληση όλων των αντικειμένων σας από κασσίτερο (μολύβι).