Τηλ.: 2310 54 67 60


image-167224-tatanio.jpg?1464254726197

ΤΙΤΑΝΙΟ

Συγκολλήσεις αντικειμένων από τιτάνιο με άριστα αποτελέσματα από τον Χρήστο Ελευθεριάδη στη Θεσσαλονίκη.